Rozwiązania korporacyjne


Elcomsoft Blackberry Backup Explorer

Łatwe analizowanie kopi zapasowych BlackBerry.

Elcomsoft Blackberry Backup Explorer gwarantuje ekspertyzę informacji przechowywanych na kopiach zapasowych utworzonych za pomocą BlackBerry Desktop Software w wersji na PC i Mac . Umożliwia przeglądanie rejestru połączeń, zapewnia dostęp do poczty elektronicznej, wiadomości SMS i MMS oraz podgląd informacji przechowywanych na urządzeniach BlackBerry. Dzięki platformie BlackBerry, najbardziej popularnej na rynku biznesu w Ameryce Północnej, Blackberry Backup Explorer jest bezcennym narzędziem do wykonywania specjalistycznych ekspertyz przez instytucje rządowe i organy śledcze. Najtańsza na rynku wersja standardowa z ograniczonymi funkcjami zapewnia alternatywne rozwiązanie dla klientów indywidualnych i dostępna jest w bezpłatnej wersji demonstracyjnej umożliwiającej eksport do 10 pozycji zapisanych w BlackBerry. Elcomsoft Blackberry Backup Explorer pracuje z nieszyfrowanymi i chronionymi hasłem kopiami zapasowymi, jeśli znane jest oryginalne hasło, lub zapewnia odzyskiwanie hasła za pomocą Elcomsoft Phone Password Breaker. Ze względu na skuteczne zabezpieczenia platformy BlackBerry, tworzenie i analizy offline kopii zapasowych za pomocą Blackberry Backup Explorer zapewniają jedyną możliwość, gwarantującą dostęp do danych użytkownika przechowywanych w smartfonach BlackBerry. Szybki dostęp do informacji przechowywanych w urządzeniach BlackBerry może być kluczowy dla wyników śledztwa. Analizator BlackBerry zapewnia pełne analizy oraz umożliwia eksport danych. Narzędzie to pozwala eksportować dane z kopii zapasowych BlackBerry do wielu formatów. Podczas eksportu do formatu RTF, DOC, PDF lub HTMKL, Blackberry Backup Explorer tworzy tabelę treści zapewniając łatwą nawigację. Dodatkową opcją jest możliwość szyfrowania lub ograniczenia dostępu do plików PDF utworzonych za pomocą Blackberry Backup Explorer. Dostępna obsługa za pomocą linii poleceń umożliwia automatyczne analizy i eksport kopii zapasowych BlackBerry. Podczas tworzenia pliku zapewnione jest całkowite automatyczne przetwarzanie w tle kopii zapasowej BlackBerry.

Cechy i korzyści

  • Eksport praktycznie wszystkich informacji zawartych w kopii zapasowej BlackBerry
  • Obsługa kopii tworzonych zarówno w BlackBerry Desktop Software na PC jak i Mac
  • Przetwarzanie, drukowanie, edycja i eksport informacji
  • Wiele opcji eksportu i formatów, w tym PDF i HTML
  • Łatwa nawigacja dzięki odwołaniom do tabeli eksportowanych treści w RTF/DOC/PDF/HTML
  • Opcjonalne szyfrowanie i ograniczenie dostępu do eksportu PDF
  • Obsługa szyfrowanych kopii (*)
  • Możliwość konfiguracji wyglądu aplikacji i dostosowania do użytkownika
  • Interfejs w wielu językach oraz pełna międzynarodowa obsługa
  • Przetwarzanie partii oraz linia poleceń

(*) Obsługa szyfrowanych kopii zapasowych (wymagane hasło lub odzyskiwanie danych za pomocą Elcomsoft Phone Password Breaker.

Informacje przechowywane w kopii zapasowej BlackBerry

Kopie zapasowe BlackBerry zawierają ważne informacje przechowywane w urządzeniu. W kopiach zapasowych BlackBerry przechowywane są różne dane użytkownika, takie jak poczta elektroniczna, wiadomości SMS i MMS, historia przeglądanych stron WWW i pamięć cache, rejestr wykonanych połączeń, zdjęcia, lista kontaktów, kalendarz, spotkania oraz inne informacje. Dostęp do takich danych przechowywanych na kopiach zapasowych BlackBerry może mieć decydujące znaczenie dla wyników dochodzenia i jest często wymagany przez ekspertów w dziedzinie medycyny sądowej.

Elcomsoft Blackberry Backup Explorer oferuje dla wszystkich ekspertów i instytucji oraz urzędników rządowych szybki i łatwy dostęp do informacji znajdujących się w kopii zapasowej BlackBerry. Dla indywidualnych użytkowników dostępna jest najtańsza na rynku wersja podstawowa.

Jedyny sposób gwarantujący dostęp do danych użytkownika zapisanych w BlackBerries

Elcomsoft Blackberry Backup Explorer wykorzystuje jedyną istniejąca metodę umożliwiającą dostęp do informacji przechowywanych w urządzeniach BlackBerry. Urządzenia BlackBerry posiadają bardzo dobre zabezpieczenia, praktycznie uniemożliwiające bezpośredni dostęp do zapisanych na nich informacji. Jednakże, możliwe jest utworzenie pliku kopii zapasowej tych informacji za pomocą oprogramowania BlackBerry Desktop Software. Większość użytkowników tworzy regularnie kopie zapasowe swoich smartfonów. Jeśli niedostępna jest najnowsza wersja kopii, ekipy śledcze mogą wykonać kopię informacji na PC za pomocą urządzenia BlackBerry. Jest to jedyny sposób zapewniający dostęp do danych przechowywanych na telefonach BlackBerry.

Kopie zapasowe chronione hasłem

Blackberry Backup Explorer umożliwia dostęp do zaszyfrowanych informacji przechowywanych w chronionych hasłem kopiach zapasowych, jeśli znane jest oryginalne hasło lub odzyskanie hasła za pomocą Elcomsoft Phone Password Breaker. Elcomsoft Phone Password Breaker gwarantuje dostęp i analizy chronionych hasłem informacji zapisanych w urządzeniach BlackBerry dzięki odzyskiwaniu oryginalnego hasła tekstowego.

Kopie zapasowe na PC i MAC

Elcomsoft Blackberry Backup Explorer obsługuje kopie zapasowe BlackBerry wykonane za pomocą oprogramowania BlackBerry Desktop Software w wersji na PC i MAC.

Wiele opcji eksportu

Możliwość eksportu informacji z kopii zapasowej BlackBerry do różnych formatów, w tym PDF i HTML, DOC, RTF, PDF oraz tworzenie tabeli treści z odsyłaczami do plików HTML. Możliwość eksportu danych do pliku PDF, HTML, CHM, RTF, HLP, TXT, DOC, MDB, XLS lub CSV. Dodatkowo, istnieje możliwość szyfrowania lub ograniczenia dostępu do pliku PDF.

Możliwość eksportowania wysłanych i otrzymanych za pomocą BlackBerry wiadomości w formie serii plików EML, które można w łatwy sposób umieszczać w Microsoft Live Mail lub Outlook Express za pomocą metody przeciągnij i upuść. Alternatywnie, wiadomości można eksportować do obrazów DCX lub TIFF. Kontakty można konwertować do formatu VCF (vCard), wiadomości email do formatu MSG (Outlook), a zapiski w kalendarzu do formatu VCS (vCalendar).

Linia poleceń

Elcomsoft Blackberry Backup Explorer posiada linie poleceń zapewniającą pełny dostęp, umożliwiając automatyczne przetwarzanie i eksportowanie kopii zapasowych BlackBerry. Dzięki linii poleceń, możliwe jest eksportowanie pełnej zawartości kopii zapasowej BlackBerry jednego pliku do odczytywanego formatu PDF lub HTML.

Platforma BlackBerry

Platforma BlackBerry jest najbardziej popularna na rynku biznesowych smartfonów w Ameryce Północnej i należy do niej znaczna część, bo aż prawie 40% rynku w Ameryce Północnej oraz 20% rynku na świecie. Tylko w drugim kwartale 2010 roku zanotowano sprzedaż ponad 12 milionów tego typu urządzeń, co stanowiło znaczny wzrost w stosunku do tego samego kwartału roku poprzedniego. W 2010 roku liczba użytkowników BlackBerry na świecie osiągnęła 50 milionów.

Wersja standardowa i profesjonalna

Elcomsoft Blackberry Backup Explorer jest dostępny w 2 wersjach: standardowej i profesjonalnej. Wersja profesjonalna jest przeznaczona dla urzędników państwowych, agencji rządowych i organów śledczych. Najtańsza na rynku wersja standardowa jest przeznaczona dla indywidualnych użytkowników oraz korporacji handlowych.

 


Zamów licencję do programu EBBE

Pobierz bezpłatną testową wersję do EBBE

Current version: 10.02.13

The product can be uninstalled through Control Panel ‘Programs and features’, or using ‘Unistall’ program in Start menu. Standard Windows Installer service is being used.