CHECK YOUR REGISTRATION KEY STATUS

Please use the form below to check your registration key validness and status. According to current state, you will be offered to download or upgrade your ElcomSoft product.

If you have lost your registration key for ElcomSoft program, please click here.

Registration key*
Security check*
Wszystkie programy mają możliwość odinstalowania przy użyciu standardowych narzędzi Microsoft Windows - za pomocą panelu sterowania lub za pomocą skrótu „Odinstaluj” w menu „Start”.